Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2011 07:23

Οι Στόχοι μας

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ίδρυσής τους, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στοχεύουν στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υποβάθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτυχθούν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της αειφόρου ανάπτυξης.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το  ΚΠΕ  Σικυωνίων:

  • Σχεδιάζει αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  •  Συμμετέχει στο περιφερειακό θεματικό Δίκτυο ?Κορινθιακός: η μικρή μας θάλασσα?
  • Οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπ/κούς Α/θμιας και B/θμιας εκπ/σης.
  • Οργανώνει και υλοποιεί ημερίδες και συνέδρια με τη συμμετοχή εκπ/κών, επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπ/σης και ενημέρωσης.
  • Παράγει εκπαιδευτικό υλικό ώστε να στηριχτεί το έργο των εκπ/κών στα σχολεία Υποστηρίζει και προωθεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπ/σης στα σχολεία εντός  των νομών εμβέλειάς του
  • Αναπτύσσει   συνεργασίες με την τοπική κοινωνία (Τοπική και  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Σχολεία, Επιστημονικά  Ιδρύματα, ειδικούς  επιστήμονες,  Μέσα Ενημέρωσης, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς) για  θέματα διαχείρισης του  τοπικού  περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, ενημέρωσης,  κατάρτισης (ημερίδες,  σεμινάρια,  έκδοση  ενημερωτικού υλικού,  προγράμματα ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης,  δράσεις  προστασίας περιβάλλοντος κλπ.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Η ομάδα μας Νομοί Εμβέλειας »