Ο αριθμός των συνοδών εκπαιδευτικών, για τις επισκέψεις στο κέντρο μας καθορίζεται από την υπουργική απόφαση(Υ.Α.) 107632/Γ7/2-10-2003 και έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
2 8 ΕΩΣ 20
3 21 ΕΩΣ 40
4 41 ΕΩΣ 60

Το Φ.Ε.Κ. 2769/2-12-2011 ισχύει μόνο για τις σχολικές εκδρομές και στο άρθρο 3 παρ.ΙΙ αναφέρει ότι, ειδικότερα για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγ/τα των Κ.Π.Ε. ισχύουν οι κατά έτος οδηγίες της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.