Δείτε φωτογραφίες από την ενημέρωση των ενηλίκων στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εβδομάδας και την υλοποίηση του προγράμματός μας στο δάσος της Βελίνας..