Δείτε φωτογραφίες, από την Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήσαμε στις 7 Φεβρουαρίου 2015, σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των περιοχών Γ' και Δ' Αθήνας.