"Κλημέντι.... και ΄συ να ψάχνεις τον κρυμμένο θησαυρό"

Η Εμπειρία

Βρισκόμαστε στο Κλημέντι, ένα χωριό της ορεινής Κορινθίας, όπου με όχημα την φαντασία θα πραγματοποιήσουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν αλλά και το παρόν ψάχνοντας τους κρυμμένους «θησαυρούς» του. Σταθμοί σε αυτό το ταξίδι θα είναι άλλοτε οι σπαζοκεφαλιές, οι συνετές αποφάσεις, οι δεξιότητες, η ευστροφία, η ταχύτητα και άλλοτε οι γρίφοι. Στη γλώσσα του Κρυμμένου Θησαυρού «γρίφος» σημαίνει μια σειρά από οδηγίες ή βοηθήματα μέσω των οποίων η ομάδα προσπαθεί να βρει απαντήσεις, να βρει αντικείμενα και να οδηγηθεί στα σωστά σημεία για την επίλυσή του.

Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα επιχειρεί μια διαφορετική ματιά εξερεύνησης και ανακάλυψης του φυσικού, ιστορικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής που φιλοξενεί το ΚΠΕ Σικυωνίων. Μέσα από αυτό προωθείται η αξιοποίηση των γνώσεων, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων διερεύνησης και εξοικείωσης και η ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης των μαθητών.

 

Στόχοι

Οι μαθητές

 •      Να  γνωρίσουν την τοπική γεωγραφία και ιστορία
 •      Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των σπιτιών του χωριού 
 •      Να μελετήσουν στοιχεία της λαογραφίας του τόπου
 •      Να ενημερωθούν σχετικά με την αναγκαιότητα για αειφορική χρήση των υδάτινων πόρων
 •      Να αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν χαρακτηριστικά είδη από την χλωρίδα της περιοχής
 •      Να  εξετάσουν τις αειφορικές και μη πρακτικές σε γεωργία και κτηνοτροφία 

  Ροή Προγράμματος

  8.30΄-9.00΄ π.μ.: Άφιξη των ομάδων στο Κέντρο. Καλωσόρισμα - γνωριμία με την περιοχή.

   

  9.00΄-9.30΄ π.μ.: Παρουσίαση του προγράμματος. Συζήτηση - χωρισμός σε ομάδες - παραλαβή εξοπλισμού και φύλλων εργασίας.

   

  9.30΄-12.30΄μ.μ.: Υλοποίηση προγράμματος - δραστηριότητες πεδίου.

   

  12.30΄-13.45΄μ.μ.: Εκπόνηση - σύνθεση των ερευνών. Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες που επεξεργάστηκαν.

  13.45΄μ.μ. - 2.00΄μ.μ.: Συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης. Αναχώρηση.