ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
 
Στις πλαγιές της Μικρής  Ζήρειας, στην ορεινή Κορινθία, σ' ένα τοπίο όπου κυριαρχεί η μακία βλάστηση (αειθαλείς σκληρόφυλλοι θάμνοι, όπως πουρνάρια, κουμαριές, σχίνα), βρίσκεται το χωριό Κλημέντι. Εδώ βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε.(Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), Σικυωνίων. Χρειάζονται μόλις 20 λεπτά, για να βρεθεί κανείς από το επίπεδο της θάλασσας που είναι το Κιάτο, στα 980 μέτρα όπου είναι η έδρα του Κέντρου μας. Η διαδρομή είναι μαγευτική σ' όλες τις εποχές του χρόνου για διαφορετικούς λόγους. Ο τόπος αναδίδει τους μύθους και την ιστορία του με χίλια σημάδια στον δεκτικό επισκέπτη.
Το Κέντρο υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , συμμετέχει σε εθνικά θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών ή άλλων κοινωνικών ομάδων, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια δόκιμων περιβαλλοντικών πρακτικών, στα πλαίσια τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας  όσο και της τοπικής κοινωνίας. Συνδυάζεται εδώ το φυσικό κάλλος, η πολιτιστική αφθονία αλλά και η  πλούσια αγροτική παράδοση.