ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

«Άμπελος? Ελλ-Οίνων αγαθόν»

Το ΚΠΕ Σικυωνίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την ίδρυση θεματικών δικτύων Π.Ε. αποφάσισε να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός θεματικού δικτύου Π.Ε. εθνικής εμβέλειας με κεντρικό θεματικό αντικείμενο το αμπέλι, τον οίνο και γενικότερα παραδοσιακά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η κορινθιακή σταφίδα, με τον διακριτικό τίτλο:

«Άμπελος? Ελλ-Οίνων αγαθόν»

 Το νέο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Άμπελος? Ελλ-Οίνων αγαθόν» και συντονιστικό φορέα  το ΚΠΕ Σικυωνίων, ιδρύθηκε μετά από απόφαση (αρ. 182555/Δ2/12-11-2015) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Έγκριση Δικτύου «Άμπελος?. Ελλ-Οίνων αγαθόν»

Για τη συμμετοχή του σχολείου σας στο Δίκτυο «Άμπελος?. Ελλ-Οίνων αγαθόν» απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων και η κατάθεση στον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων της έντυπης αίτησης συμμετοχής που μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων

Έντυπη Αίτηση ένταξης στο Δίκτυο

ΔΙΚΤΥΟ «Άμπελος? Ελλ-Οίνων αγαθόν» - ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ