Το Κέντρο Μας
Το Κέντρο Μας

Το Κέντρο Μας


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικυωνίων ιδρύθηκε με την με την Υ.Α. 101102/Γ7/29-07-2008 ΦΕΚ 1972.
Η λειτουργία του άρχισε το Σεπτέμβριο του 2009.

Χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. και τον τακτικό προϋπολογισμό. Την οικονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων την έχει αναλάβει το Εθνικό Ίδρυμα
Νεότητας (Ε.Ι.Ν.). Από το Φεβρουάριο του 2010 στεγάζεται στον ανακαινισμένο χώρο του πρώην κοινοτικού καταστήματος Κλημεντίου 
που παραχωρήθηκε από το Δήμο Σικυωνίων για το σκοπό αυτό.